Vilkår Og Betingelser

Sidst opdateret 24/5/18


Velkommen til Ferris-hjemmesiden for Briggs & Stratton Corporation (“Briggs & Stratton” eller “selskabet”). Følgende vilkår og betingelser (sammen med eventuelle dokumenter, der henvises til i dem) gælder for din brug af, men ikke begrænset til, Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco og Victa, herunder ethvert indhold, funktionalitet og tjenester, der tilbydes på eller gennem disse hjemmesider (samlet benævnt “hjemmesiden”), enten som en gæst eller en registreret bruger. Ved at få adgang til denne hjemmeside erklærer du over for Briggs & Stratton, at du er mindst 18 år gammel (eller har nået myndighedsalderen i den retskreds, hvor du bor), og at du har ret, myndighed og kapacitet til at acceptere, og alder til at være bundet af, disse vilkår og betingelser.

Læs venligst vilkårene og betingelserne, før du begynder at bruge hjemmesiden. DISSE VILKÅR INDEHOLDER GARANTIFRASKRIVELSER, ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG VOLDGIFTSBESTEMMELSER, HERUNDER DIN ACCEPT AF AT LØSE TVISTER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF HJEMMESIDEN GENNEM BINDENDE VOLDGIFT PÅ INDIVIDUEL BASIS. DU BEDES GENNEMGÅ VOLDGIFTSAFSNITTET NEDENFOR, DA DU GIVER AFKALD PÅ VISSE RETTIGHEDER, SÅSOM RETTEN TIL EN NÆVNINGESAG OG RETTEN TIL AT ANLÆGGE ET GRUPPESØGSMÅL.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du at overholde disse vilkår og betingelser og vores databeskyttelsespolitik, der er indarbejdet heri ved henvisning, uanset om du har læst dem eller ej. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse vilkår og betingelser eller databeskyttelsespolitikken, skal du forlade hjemmesiden.

INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. Intellektuel ejendom
 2. Rigtighed og udseende af oplysninger på hjemmesiden
 3. Brugerkrav
 4. E-mails
 5. Brugsvejledning
 6. Personoplysninger; Brugerkonti
 7. Garantifraskrivelser
 8. Ansvarsbegrænsning
 9. Brugerdeltagelse og -indsendelser
 10. Ophavsretsklager og ophavsretsagent
 11. Links til tredjepartshjemmesider
 12. Links til Briggs & Stratton-hjemmesiden
 13. Internationale og eksportproblemer
 14. Fejl, fuldstændighed og ændringer
 15. Fremadskuende udsagn
 16. Gældende lov
 17. Gensidig voldgiftsaftale
 18. Skadesløsholdelse
 19. Ret til at opsige
 20. Generelle bestemmelser
 21. Produktbeskrivelser, prisfastsættelse og tilgængelighed
 22. Produktordrer, bekræftelser, afvisninger eller annulleringer
 23. Priser, skatter og fragtgebyrer
 24. Betalingsmetoder
 25. Fragt
 26. Fragtforsinkelser
 27. Produktgarantier
 28. Overholdelse af love
 29. Kontaktpersoner
 30. Kampagner
 31. Ændringer

1. Intellektuel ejendom

Du skal antage, at alt, hvad du ser eller læser på denne hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet, og at du ikke må bruge nogen af disse materialer på hjemmesiden, undtagen som angivet i disse vilkår og betingelser. Hjemmesiden og eventuel nødvendig software, der bruges i forbindelse med hjemmesiden, indsamlingen, kompileringen, samlingen og layoutet af alle billeder, udseende, fotos, grafik, illustrationer, tekst og andre oplysninger og materiale, der findes på hjemmesiden, alle mærker (defineret nedenfor) og anden intellektuel ejendom relateret dertil, og alle oplysninger og data indsamlet via hjemmesiden, ejes eller er licenseret af Briggs & Stratton eller dets associerede selskaber, leverandører eller partnere og indeholder ejendomsretligt beskyttede oplysninger, der er beskyttet af alle gældende intellektuelle ejendomslove på verdensplan.

Briggs & Stratton tildeler dig en begrænset licens til personlig brug af hjemmesiden. Denne licensbevilling omfatter ikke: (a) eventuelt videresalg eller kommerciel brug af hjemmesiden, (b) indsamlingen og brugen af eventuelle produktfortegnelser eller -beskrivelser, (c) afledte anvendelser af hjemmesiden, eller (d) brugen af datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og -udvindingsmetoder på hjemmesiden. Enhver uautoriseret brug af hjemmesiden vil medføre ophør af tilladelsen eller licensen, der tildeles af disse vilkår og betingelser og kan krænke ophavsret, varemærkelovgivning (herunder produktdesign) og kommunikationsforordninger og -love. Alle overtrædelser vil blive retsforfulgt i det maksimale omfang tilladt ved lov.

Selskabets navn, betegnelsen Briggs & Stratton, selskabets logo og alle relaterede navne, logoer, produkt- og servicenavne, designs og slogans, uanset om registrerede eller uregistrerede (samlet benævnt “mærker”) er varemærker tilhørende selskabet eller dets datterselskaber, associerede selskaber eller licensgivere. Du må ikke bruge eller vise sådanne mærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra selskabet. Alle andre navne, brands og mærker bruges kun til identifikationsformål og er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

2. Rigtighed og udseende af oplysninger på hjemmesiden

Der er udvist rimelig omhu for at sikre, at alle oplysninger og alt materiale på hjemmesiden er sandfærdige og korrekte. Oplysningerne og materialerne på hjemmesiden er kun til uddannelsesmæssige og informative formål. Hjemmesiden kan utilsigtet indeholde urigtige oplysninger, uanset om det skyldes alderen af oplysninger, fejl eller udeladelse. Produktspecifikationer og farver på hjemmesiden kan ændres uden varsel. Briggs & Stratton giver ingen garanti for pålidelighed, rigtighed, rettidighed, brugbarhed eller fuldstændighed af alle sådanne oplysninger eller materialer.

Vi forsøger at vise farven eller produkterne på hjemmesiden på en nøjagtig måde. De viste farver er kun vejledende og kan variere fra den faktiske produktfarve på grund af forskelle i skærme og opløsninger. Men fordi din skærms display kan variere de viste farver, kan vi ikke garantere, at din skærm viser den faktiske farve af produkterne nøjagtigt.

3. Brugerkrav

Du skal kun bruge hjemmesiden til at indhente oplysninger om selskabets produkter eller tjenester, kommunikere med selskabet om dets produkter eller tjenester, købe produkter eller tjenester fra selskabet og andre formål, som hjemmesiden er beregnet til. Du skal IKKE bruge hjemmesiden til at gøre enhver af følgende:

 • Overtræde disse vilkår og betingelser eller ophavsrettigheder, varemærke, handelshemmelighed, databeskyttelses- eller andre rettigheder tilhørende eventuelle tredjeparter,
 • Bruge hjemmesiden til ethvert formål eller på enhver måde, der strider imod lokal, statslig, national eller international lovgivning,
 • Uploade, slå op, e-maile, hacke eller på anden måde sende eller overføre materiale til hjemmesiden, der er stødende eller indeholder softwarevira eller anden computerkode, filer eller programmer, der er beregnet til at forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af enhver computersoftware, hardware, udstyr eller hjemmesideindhold, der er forbundet med hjemmesiden,
 • “Scrape”, “indramme” eller “spejle” enhver del af hjemmesiden uden selskabets skriftlige tilladelse,
 • Bruge hjemmesiden med henblik på at udnytte, skade eller forsøge at udnytte eller skade mindreårige på nogen måde ved at udsætte dem for upassende indhold, bede dem om personligt identificérbare oplysninger, eller på anden vis,
 • Offentliggøre, slå op, uploade, distribuere eller formidle obskøne, ærekrænkende, falske, vildledende, svigagtige, truende, uanstændige eller ulovlige emner, navne, materialer eller oplysninger, eller materiale, oplysninger eller indhold, der indebærer salg af forfalskede eller stjålne varer,
 • Annoncere for eller tilbyde at sælge varer eller tjenester til eventuelt kommercielt formål eller opfordre til ansættelse eller kontraktarbejde,
 • Opfordre, annoncere for eller kontakte brugere på enhver måde med henblik på ansættelse, kontraktarbejde eller salg af produkter eller tjenester via hjemmesiden uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os,
 • Indsende den samme note gentagne gange (benævnt “spam”), eller
 • Bruge hjemmesiden på nogen anden måde, som efter selskabets eget skøn er skadeligt for selskabet, tredjeparter, eller som på anden måde er upassende.

4. E-mails

Briggs & Stratton kan sende dig bekræftelses- og andre transaktionselle e-mails vedrørende hjemmesiden. Briggs & Stratton kan også sende dig e-mails om produkter eller tjenester, som vi mener kan interessere dig (“markedsførings-e-mails”). Du kan til enhver tid afmelde markedsførings-e-mails ved at klikke på afmeld i Briggs & Strattons e-mailmeddelelser.

5. Brugsvejledning

Brugsvejledningerne, der er tilgængelige på denne hjemmeside, tilvejebringes kun for din bekvemmelighed. Du har ikke tilladelse til at hente brugsvejledninger bortset fra til personlig brug i forbindelse med udstyr eller motorer, som du ejer eller betjener. Du er ansvarlig for at indtaste det korrekte udstyrsmodelnummer eller motormodel og -type for at finde den korrekte brugsvejledning. Briggs & Stratton er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af brugen af en forkert brugsvejledning eller en brugsvejledning, der er hentet fra hjemmesiden, eller som følge af dine uagtsomme handlinger eller udeladelser, når du bruger en sådan brugsvejledning.

6. Personoplysninger; Brugerkonti

 1. Indsamling af dine personoplysninger. For at få adgang til nogle af de materialer, der er tilgængelige på hjemmesiden, kan der kræves forudgående registrering. Hvis du beslutter dig for at få adgang til sådanne materialer, skal du registrere dig. Vi kan nægte at give dig, og du skal ikke bruge, et brugernavn, en e-mailadresse eller skærmnavn, som: (i) allerede bruges af en anden person, (ii) kan fortolkes som udgivelse for at være en anden person, (iii) krænker enhver persons intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder, (iv) er stødende, eller (v) selskabet afviser af enhver anden årsag efter vores eget skøn. Når du gennemfører en registrering hos os, skal du tilvejebringe visse personoplysninger. Du accepterer, at sådanne personoplysninger skal være sandfærdige, rigtige og fuldstændige, og at du omgående vil opdatere disse personoplysninger, når de ændrer sig. Hvis du tilvejebringer eventuelle personoplysninger, der er falske eller urigtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, eller hvis vi har mistanke om, at dine personoplysninger er falske eller urigtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, kan vi efter eget skøn suspendere eller opsige din ret til at få adgang til eventuelt materiale, for hvilket der kræves registrering. Eventuelle personoplysninger, der tilvejebringes herunder, vil blive behandlet med forbehold af vilkårene i databeskyttelsespolitikken.
 2. Konto, adgangskode og sikkerhed. Du er den eneste autoriserede bruger af din konto. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af eventuelt brugernavn, adgangskode og konto, der tilvejebringes af dig eller os med henblik på adgang til hjemmesiden. Du er eneansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted ved brug af din adgangskode eller din konto. Briggs & Stratton har ingen kontrol over brugen af din konto af dig eller tredjeparter, og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar som følge af en sådan uautoriseret brug. Hvis du har mistanke om, at eventuel uautoriseret part bruger din adgangskode eller din konto, eller du har mistanke om ethvert andet brud på sikkerheden, skal du omgående kontakte os på www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/contact.html. Intet i dette afsnit skal påvirke Briggs & Strattons rettigheder til at begrænse eller opsige brugen af hjemmesiden, som angivet nedenfor i afsnit 20.
 3. Bevis for identitet. Du skal give os et sådant bevis for identitet, som vi med rimelighed måtte anmode om fra tid til anden.
 4. Internetadgang. Du er ansvarlig for at tilvejebringe eventuelle internetadgangstjenester, mobildata eller eventuelle andre enheder eller tjenester, der er nødvendige for at få adgang til hjemmesiden eller bruge materialerne, på egen regning.

7. Garantifraskrivelser

DENNE HJEMMESIDE STILLES TIL RÅDIGHED “SOM BESET”, UDEN GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF INTELLEKTUEL EJENDOM. BRIGGS & STRATTON OPDATERER OPLYSNINGERNE PÅ HJEMMESIDEN MED JÆVNE MELLEMRUM, MEN AFGIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM RIGTIGHEDEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER OG PÅTAGER SIG INTET ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANSVAR FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I OPLYSNINGERNE PÅ HJEMMESIDEN. BRIGGS & STRATTON GARANTERER IKKE, AT HJEMMESIDEN ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU ER ANSVARLIG FOR AT IMPLEMENTERE TILSTRÆKKELIGE PROCEDURER OG KONTROLPUNKTER FOR AT TILFREDSSTILLE DINE SÆRLIGE KRAV TIL ANTIVIRUSBESKYTTELSE OG DATABESKYTTELSE, OG FOR AT OPRETHOLDE ET MIDDEL UDEN FOR VORES HJEMMESIDE TIL EVENTUEL GENOPRETTELSE AF EVENTUELLE MISTEDE OPLYSNINGER.

BRIGGS & STRATTON GARANTER IKKE, AT DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE VIL VÆRE UAFBRUDT, SIKKER ELLER FEJLFRI.

8. Ansvarsbegrænsning

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL BRIGGS & STRATTON, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, EFTERFØLGERE ELLER ERHVERVERE, DETS LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER ELLER FORHANDLERE ELLER ANDRE TREDJEPARTER, DER NÆVNES PÅ DENNE HJEMMESIDE, ELLER NOGEN AF DERES RESPEKTIVE FUNKTIONÆRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, MANDATARER ELLER ANDRE REPRÆSENTANTER VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADESERSTATNINGER (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, FØLGEERSTATNINGER, SÆRLIGE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE ERSTATNINGER, OG DEM, DER FØLGER AF TABT FORTJENESTE, TABTE INDTÆGTER ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN, DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, ELLER RESULTATERNE SOM FØLGE AF BRUGEN, AF DENNE HJEMMESIDE, EVENTUELLE TREDJEPARTSHJEMMESIDER, DER LINKER TIL DENNE HJEMMESIDE, ELLER MATERIALERNE ELLER OPLYSNINGERNE INDEHOLDT PÅ ENHVER SÅDAN HJEMMESIDE, UANSET OM BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKTFORHOLD, UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD ELLER ANDEN JURIDISK TEORI, OG UANSET OM BRIGGS & STRATTON ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER.

HVIS DIN BRUG AF HJEMMESIDEN MEDFØRER BEHOV FOR SERVICERING, REPARATION ELLER BERIGTIGELSE AF UDSTYR ELLER OPLYSNINGER, SKAL DU AFHOLDE ALLE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED SÅDANNE AKTIVITETER. BRIGGS & STRATTON FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG MED HENSYN TIL DE OPLYSNINGER, SOM DU FINDER PÅ HJEMMESIDEN.

VED AT BRUGE HJEMMESIDEN ACCEPTERER DU, AT DE UDELUKKELSER OG ANSVARBEGRÆNSNINGER, DER ER ANGIVET I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, ER RIMELIGE. HVIS DU IKKE MENER, AT DE ER RIMELIGE, SKAL DU IKKE BRUGE HJEMMESIDEN.

GÆLDENDE LOVI VISSE RETSKREDSE TILLADER MULIGVIS IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE ELLER FØLGEERSTATNINGER, SÅ BEGRÆNSNINGEN ELLER UDELUKKELSERNE, DER ER ANGIVET I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. I SÅDANNE RETSKREDSE ER SELSKABETS ERSTATNINGSANSVAR BEGRÆNSET I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL DEN PÅGÆLDENDE GÆLDENDE LOV.

9. Brugerdeltagelse og -indsendelser

Denne hjemmeside kan indeholde et aktivt forum, hvor du kan slå indhold op (“dit indhold”). Dit indhold er ikke godkendt på nogen måde af Briggs & Stratton. Briggs & Stratton er på ingen måde ansvarlig for dit indhold. Briggs & Stratton forbeholder sig ret til at blokere eller fjerne dit indhold eller brugerkommentarer af enhver årsag til enhver tid.

Brugere bør ikke sende fortrolige eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger eller materialer til Briggs & Stratton gennem denne hjemmeside. Enhver meddelelse eller ethvert materiale, som du sender via denne hjemmeside eller slår op på denne hjemmeside, behandles som ikke-fortroligt og ikke-ejendomsretligt beskyttet og kan offentliggøres. Briggs & Stratton har ingen forpligtelse til at svare på dine meddelelser eller dit indhold.

Du er eneansvarlig for dit indhold, og Briggs & Stratton er kun en passiv kanal til din online-distribution og -offentliggørelse af dit indhold. Du erklærer herved og garanterer, at dit indhold (a) altid vil overholde disse vilkår og betingelser, herunder men ikke begrænset til afsnit 3 (Brugerkrav) ovenfor, og (b) ikke vil forårsage erstatningsansvar for os eller forårsage, at vi (helt eller delvist) mister Briggs & Stratton-kunder, -partnere eller -leverandører.

Du tildeler os hermed en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, evigvarende, uigenkaldelig, royaltyfri, underlicensérbar (gennem flere niveauer) ret til at bruge, hoste, opbevare, gengive, ændre, skabe afledte værker af, kommunikere, offentliggøre, offentligt udføre, offentligt vise, og distribuere alt dit indhold, herunder men ikke begrænset til alle billeder, videoer, musikalske værker, lyd og tekst, der er inkluderet i sådanne indlæg i alle medier, herunder, men ikke begrænset til, sociale medier, trykte publikationer, præsentationer, salgsfremmende materialer eller hjemmesider i forbindelse med og/eller som en del af vores forretning, herunder i forbindelse med og/eller i enhver annonce i al evighed over hele verden, som Briggs & Stratton efter eget skøn finder passende uden yderligere samtykke eller betaling. Briggs & Stratton har alle rettigheder, adkomst og interesse i alle resultater og udbytte, der følger af en sådan brug af dit indhold. Briggs & Stratton har ret til at overføre ovennævnte rettigheder til at bruge dit indhold til eventuel tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, ethvert af dets datterselskaber eller associerede selskaber. Briggs & Stratton kan ændre, tilpasse eller redigere dit indhold og eventuelt yderligere materiale, der er oprettet i henhold til disse vilkår og betingelser, og markedsføre og udnytte det helt efter Briggs & Strattons eget skøn. Briggs & Stratton er ikke forpligtet til at gøre brug af dit indhold eller udøve nogen af de rettigheder, der tildeles af disse vilkår og betingelser.

Briggs & Stratton hverken accepterer eller overvejer eventuelle uopfordrede ideer eller materialer til produkter eller tjenester, eller forbedringer af vores produkter eller tjenester. Derfor skal du ikke sende sådanne uopfordrede ideer eller materialer til produkter eller forbedringer af vores produkter eller tjenester til Briggs & Stratton (selv i dit indhold), i nogen form eller på nogen måde. Briggs & Stratton påtager sig intet erstatningsansvar for modtagelse af sådanne uopfordrede ideer eller materialer.

Du forstår, at Briggs & Stratton kan arbejde på samme eller lignende idé eller koncept, som eventuelle ideer, udtryk for ideer eller andre materialer, som du indsender i dit indhold, at Briggs & Stratton måske allerede kender til en sådan ide eller et sådant koncept fra andre kilder, eller at Briggs & Stratton simpelthen ønsker at udvikle denne (eller en lignende idé) alene eller at Briggs & Stratton har foretaget/vil foretage andre handlinger. Du skal ikke indsende indhold til denne hjemmeside, som du mener indeholder dine intellektuelle ejendomsrettigheder.

10. Ophavsretsklager og ophavsretsagent

Hvis du mener, at et indlæg på hjemmesiden krænker dine ophavsrettigheder eller andre rettigheder, bedes du indsende et krænkelseskrav til Briggs & Stratton i en skriftlig klage, der overholder kravene nedenfor, og sende den til vores udpegede agent for modtagelse af meddelelse om påstået krænkelse på:

Med post: Briggs & Stratton Corporation
Attn: IP Counsel
PO Box 702
Wauwatosa, WI 53202-0702

Enhver skriftlig meddelelse vedrørende eventuel ærekrænkende eller krænkende aktivitet, uanset om vedrørende ophavsret, patent, varemærke eller anden ejendomsret, skal indeholde følgende oplysninger: (a) En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af (1) ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er blevet krænket, eller (2) den person, der er genstand for ærekrænkelsen, (b) Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på en enkelt hjemmeside er omfattet af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på den pågældende hjemmeside. Tilsvarende, for materialer, der er ærekrænkende eller krænker patent, varemærke eller andre ejendomsrettigheder tilhørende en tredjepart, bedes du indsende en liste over sådanne materialer, (c) Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende, at være genstand for krænkende aktivitet, eller som hævdes at være ærekrænkende, og som skal fjernes eller hvortil adgang skal deaktiveres, og oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give os mulighed for at lokalisere materialet, (d) Oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give os mulighed for at kontakte dig, såsom din adresse, telefonnummer og/eller e-mailadresse, (e) En erklæring om, at du i god tro mener, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er tilladt af ejeren af ophavsret eller anden ejendomsret, dennes agent eller ved lov, (f) En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte og under straf for mened, at du er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten, og (g) En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der angiveligt er blevet krænket, eller fra den person, der angiveligt er blevet genstand for ærekrænkelse. For yderligere oplysninger om de oplysninger, der kræves for en gyldig meddelelse, se 17 U.S.C. 512(c) (3). Du bør være opmærksom på, at i henhold til loven, kan sagsøgere, der afgiver vildledende oplysninger om krænkelse af ophavsret, være erstatningsansvarlige for skadeserstatninger, der opstår som følge af fjernelse eller blokering af materialet, retsomkostninger samt advokatsalærer.

Briggs & Stratton vil efter eget skøn svare på sådanne skriftlige meddelelser.

11. Links til tredjepartshjemmesider

Denne hjemmeside kan indeholde links (f.eks. hyperlinks) fra hjemmesiden til, og plugins fra, hjemmesider eller applikationer, der ejes, drives eller kontrolleres af tredjeparter (samlet benævnt “tredjepartshjemmesider”) for din bekvemmelighed, men Briggs & Stratton giver ingen garantier overhovedet for de pågældende tredjepartshjemmesider. Alle links eller plugins til en tredjepartshjemmeside indebærer ikke, at Briggs & Stratton er tilknyttet eller forbundet med tredjepartshjemmesiden. Briggs & Stratton giver ingen garantier vedrørende indholdet eller aktiviteterne på tredjepartshjemmesiden. DU TILGÅR TREDJEPARTSHJEMMESIDER PÅ EGEN RISIKO. BRIGGS & STRATTON FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL, BRUG OG/ELLER VISNING AF ANDRE TREDJEPARTSHJEMMESIDER, OG DU ACCEPTERER HERVED AT HOLDE BRIGGS & STRATTON SKADESLØS FOR ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF TREDJEPARTSHJEMMESIDER

12. Links til Briggs & Stratton-hjemmesiden

Du kan oprette links til Briggs & Stratton-hjemmesiden, forudsat at du gør det i overensstemmelse med følgende vilkår:

 • Den linkede hjemmeside må ikke oprette en browser eller et boarder-miljø eller bruge eventuelle andre teknikker, som på nogen måde ændrer udseendet af denne hjemmeside.
 • Den linkede hjemmeside må ikke give vildledende oplysninger om Briggs & Strattons forhold til den linkede hjemmeside.
 • Den linkede hjemmeside må ikke antyde, at Briggs & Stratton godkender den linkede hjemmeside eller den linkede hjemmesides produkter eller tjenester.
 • Den linkede hjemmeside må ikke bruge eventuelt logo eller mærke tilhørende Briggs & Stratton uden tilladelse.
 • Den linkede hjemmeside må ikke indeholde falske eller vildledende oplysninger om Briggs & Stratton.
 • Den linkede hjemmeside må ikke indeholde ulovligt, stødende, fornærmende, pornografisk eller uanstændigt materiale.

Som en betingelse for at linke til denne hjemmeside, accepterer du, at Briggs & Stratton til enhver tid kan opsige tilladelsen til at linke til denne hjemmeside. Du accepterer også omgående at fjerne alle links til denne hjemmeside, hvis du bliver bedt om det.

13. Internationale og eksportproblemer

Denne hjemmeside administreres af Briggs & Stratton, der er beliggende i Milwaukee, Wisconsin, USA. Briggs & Stratton garanterer ikke, at oplysningerne og materialerne på denne hjemmeside er passende eller tilgængelige til brug uden for USA, og adgang til hjemmesiden fra områder, hvor brug af sådanne oplysninger eller materialer er ulovligt, er forbudt.

Du må ikke bruge, eksportere eller genudføre materialerne på denne hjemmeside eller eventuel kopi eller tilpasninger i strid med eventuel gældende lovgivning eller forordning, herunder uden begrænsning amerikanske eksportlove og gældende forordninger. Hvis du får adgang til denne hjemmeside fra uden for USA, er en sådan adgang på eget initiativ, og du er ansvarlig for overholdelse af gældende national og lokal lovgivning.

14. Fejl, fuldstændighed og ændringer

Denne hjemmeside kan indeholde fejl eller unøjagtigheder og er muligvis ikke fuldstændig eller aktuel. Briggs & Stratton kan rette fejlene eller opdatere hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel, men Briggs & Stratton er ikke forpligtet til at opdatere hjemmesiden eller rette eventuelle fejl. Briggs & Stratton kan til enhver tid suspendere eller stoppe hjemmesiden eller ændre eller fjerne materialer fra hjemmesiden uden forudgående varsel.

15. Fremadskuende udsagn

Denne hjemmeside kan indeholde fremadskuende udsagn, som kan være baseret på antagelser vedrørende Briggs & Strattons forretningsaktiviteter, udsigter eller fremtidige resultater. Disse fremadskuende udsagn er underlagt risici og usikkerheder, og visse faktorer kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadskuende udsagn. Disse faktorer omhandles i Briggs & Strattons indgivelser til Securities & Exchange Commission (Det amerikanske børstilsyn).

16. Gældende lov

Bortset fra voldgiftsaftalen i afsnit 17, der er underlagt den amerikanske føderale voldgiftslov, er disse vilkår og betingelser underlagt loven i staten Wisconsin, USA, uden at give retskraft til eventuelle lovkonfliktprincipper.

17. Gensidig voldgiftsaftale

 1. Dækkede krav. DU OG BRIGGS & STRATTON ACCEPTERER GENSIDIGT, AT ALLE KRAV ELLER TVISTER, UANSET OM TIDLIGERE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIGE, SOM DU MÅTTE HAVE MOD BRIGGS & STRATTON ELLER SOM BRIGGS & STRATTON MÅTTE HAVE MOD DIG, HERUNDER EVENTUELT KRAV ELLER TVIST, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER EN OVERTRÆDELSE AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, MEDMINDRE SPECIFIKT UDELUKKET FORNEDEN, SKAL AFGØRES AF EN VOLDGIFTSMAND VED VOLDGIFT OG IKKE AF EN DOMMER ELLER VED NÆVNINGESAG ELLER ANDEN RETSPROCEDURE (“voldgiftsaftale”). Men de eneste krav og tvister, der er underlagt voldgift, er dem, der i mangel af denne voldgiftsaftale kunne anlægges i henhold til gældende lovgivning.
 2. Myndighed. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller organ, har eksklusiv myndighed til at løse enhver tvist vedrørende fortolkningen, anvendeligheden, retskraften eller dannelsen af voldgiftsaftalen. Den foregående sætning finder ikke anvendelse på afkaldet på gruppesøgsmål beskrevet i afsnit 17(e) nedenfor. Uanset hvad som helst andet i disse vilkår og betingelser og/eller den amerikanske voldgiftsforenings (“AAA” – American Arbitration Association ) regler eller procedurer, kan enhver tvist vedrørende fortolkningen, anvendeligheden, retskraften eller dannelsen af afkaldet på gruppesøgsmål kun afgøres af en domstol og ikke af en voldgiftsmand.
 3. Gældende lov. Denne voldgiftsaftale og dette afsnit 17 er underlagt den amerikanske føderale voldgiftslov (9 U.S.C. § 1 et seq.) (“FAA” – Federal Arbitration Act ).
 4. Udelukkede krav og tvister. Du og Briggs & Stratton accepterer, at følgende krav eller tvister er udelukket fra og ikke omfattet af denne voldgiftsaftale: (1) ethvert krav eller enhver tvist, der søger at håndhæve eller beskytte, eller vedrørende gyldigheden af, enhver af dine eller Briggs & Strattons intellektuelle ejendomsrettigheder, (2) individuelle krav, der anlægges i småkravsdomstole, (3) ethvert krav, som en gældende føderal lov udtrykkeligt angiver ikke kan afgøres ved voldgift, og (4) ethvert krav om fogedforbud. Derudover forhindrer intet i denne voldgiftsaftale indberetning eller indgivelse af et krav eller en anklage til en offentlig myndighed. AFKALD PÅ RET TIL AT VÆRE EN SAGSØGER I, ELLER DEL AF, ET GRUPPESØGSMÅL. Parterne accepterer kun at anlægge eventuelt krav eller eventuel tvist i voldgift på individuel basis og ikke som et gruppe- eller kollektivt søgsmål, og der vil ikke være nogen ret eller myndighed til, at eventuelt krav eller eventuel tvist skal anlægges, høres eller afgøres ved voldgift som et gruppe- eller kollektivt søgsmål (“afkald på gruppesøgsmål”).
 5. Regler/standarder for procedure. Voldgift vil blive udført foran en enkelt voldgiftsmand i henhold til de kommercielle voldgiftsregler (“Commercial Arbitration Rules”) (“AAA Rules” – AAA-regler) og AAA’s supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister (AAA’s Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) (“AAA Consumer Rules” – AAA-forbrugerregler), som begge er tilgængelige på AAA’s hjemmeside (www.adr.org).
  • En part, der ønsker at afgøre et krav eller en tvist ved voldgift, der er omfattet af denne voldgiftsaftale, skal indlede en voldgiftsprocedure senest ved udløbet af forældelsesfristen, som gældende lov foreskriver for det hævdede krav. Voldgiftsmanden skal anvende forældelsesfristen, der ville have fundet anvendelse, hvis kravet eller tvisten var blevet anlagt for retten. Voldgiftsmanden kan tildele ethvert retsmiddel, som en part har ret til i henhold til gældende lov og disse vilkår og betingelser, men retsmidler skal begrænses til dem, der ville være tilgængelige for en part i hans eller hendes individuelle kapacitet. Ingen retsmidler, der ellers ville være tilgængelige under gældende lovgivning, fortabes. Voldgiftsmanden skal håndhæve den materielle føderale, statslige eller lokale lovgivning, der finder anvendelse på de hævdede krav. Voldgiftsmanden er uden myndighed til at håndhæve enhver anden materiel lovgivning. Parterne har ret til at foretage passende civil partsoplysning og præsentere vidner og fremlægge bevismateriale, som nødvendigt for at fremlægge deres sager og forsvar, og enhver tvist i den henseende skal afgøres af voldgiftsmanden. Voldgiftsproceduren skal finde sted i den by eller det amt, hvor du bor, medmindre hver part aftaler andet. Voldgiftsmandens afgørelse/tildeling kan med henblik på domfældelse indbringes for enhver domstol med kompetence.
  • Gebyrerne for administration af voldgift og din andel af voldgiftskompensationen er underlagt AAA-reglerne (og i givet fald begrænset af AAA-forbrugerreglerne). I alle tilfælde, hvor påkrævet ved lov, betaler Briggs & Stratton voldgiftsmandens gebyrer og gebyret for administration af voldgiften. Hvis Briggs & Stratton i henhold til gældende lov ikke er forpligtet til at betale alle voldgiftsmandens gebyrer og/eller voldgiftsgebyrerne, skal gebyrerne fordeles i overensstemmelse med gældende lov og AAA-reglerne og/eller AAA-forbrugerreglerne, og eventuelle tvister i den henseende vil blive afgjort af voldgiftsmanden. Parterne er ansvarlige for deres egne advokatsalærer, med forbehold af eventuelle retsmidler, som den pågældende part senere har ret til i henhold til gældende lovgivning.

18. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og fritage Briggs & Stratton, dets datterselskaber, associerede selskaber, distributører, forhandlere og licensgivere, og deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere, kontrahenter, agenter, licensgivere og leverandører fra og mod eventuelle krav, erstatningsansvar, skadeserstatninger, domme, tildelinger, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af, direkte eller indirekte: (a) din brug af eller manglende evne til at bruge hjemmesiden, (b) din overtrædelse af disse vilkår og betingelser, (c) din overtrædelse af eventuel gældende lovgivning eller forordning, (d) din overtrædelse af en anden persons rettigheder, eller (e) dit indhold. Briggs & Stratton forbeholder sig ret til, for egen regning, at påtage sig det eksklusive forsvar og den eksklusive kontrol over ethvert anliggende, der ellers er genstand for din skadesløsholdelse. Du skal under alle omstændigheder ikke afvikle ethvert sådant krav eller anliggende uden forudgående skriftligt samtykke fra Briggs & Stratton.

19. Ret til at opsige

Vi forbeholder os ret til at blokere, afvise eller opsige din adgang til eller brug af hjemmesiden uden varsel, til enhver tid af enhver årsag. Vi kan beslutte at ophøre med at drive hjemmesiden til enhver tid efter eget skøn.

20. Generelle bestemmelser

Intet agentur, partnerskab, joint venture, arbejdsgiver-medarbejder- eller franchisegiver-franchisetager-forhold tilsigtes eller oprettes af disse vilkår og betingelser. Vores undladelse af at håndhæve eventuel(le) bestemmelse(r) i disse vilkår og betingelser skal ikke fortolkes som et afkald på eventuel bestemmelse eller rettighed.

Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem dig og Briggs & Stratton med hensyn til dens genstand. Hvis enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser findes ugyldig eller uden retskraft, vil de resterende bestemmelser blive håndhævet i videst mulige omfang, og de resterende bestemmelser vil forblive i fuld kraft og effekt, undtagen hvor forbudt i henhold til gældende national lovgivning.

Du accepterer, at undtagen hvor udtrykkeligt angivet i disse vilkår og betingelser, er der ikke nogen tredjepartsbegunstigede i disse vilkår og betingelser. Alle meddelelser fra en part i forbindelse med disse vilkår og betingelser betragtes som leveret fra og med den dag, hvor de enten modtages via e-mail, onlinemeddelelse, leveringstjeneste eller med post, frankeret, certificeret eller anbefalet, med anmodning om modtagelsesbevis, og adresseret som følger: Din adresse for sådanne meddelelser er din e-mailadresse og/eller den fysiske adresse, som du har oplyst til Briggs & Stratton. Briggs & Strattons adresse for sådanne meddelelser er Briggs & Stratton Corporation, Att: General Counsel, Legal Department, and PO Box 702, Wauwatosa, WI 53202-0702. Billedteksterne i disse vilkår og betingelser er udelukkende for bekvemmeligheds skyld og berører ikke fortolkningen af disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser skal ikke ændres, bortset fra skriftligt og underskrevet af begge parter, eller gennem en ny offentliggørelse af vilkårene og betingelserne af Briggs & Stratton, som beskrevet nedenfor. Disse vilkår og betingelser skal fortolkes som om de blev udarbejdet af parterne i fællesskab. Briggs & Stratton er ikke erstatningsansvarlig over for dig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser i disse vilkår og betingelser, hvor en sådan manglende eller forsinket opfyldelse skyldes en begivenhed eller omstændighed ud over Briggs & Strattons rimelige kontrol, herunder uden begrænsning, strejker, lockout og andre arbejdskonflikter, sammenbrud af systemer eller netværksadgang, oversvømmelse, brand, eksplosion, terrorhandlinger eller ulykker.

21. Produktbeskrivelser, prisfastsættelse og tilgængelighed

Briggs & Stratton stiller produktfortegnelser, beskrivelser, billeder, funktioner, specifikationer og priser til rådighed vedrørende de produkter og tjenester, som vi sælger på hjemmesiden (“produkter”). Visse vægte, mål og andre beskrivelser af produkterne på hjemmesiden er omtrentlige og gives kun for bekvemmeligheds skyld. Medtagelse af eventuelle produkter på hjemmesiden indebærer eller garanterer ikke, at disse produkter vil være tilgængelige på bestillingstidspunkt eller tilgængelige til den tidligere anførte pris.

Alle priser, der angives på denne hjemmeside, kan ændres uden varsel. Vi er ikke ansvarlige for prisfastsættelses-, typografiske eller andre fejl i ethvert tilbud fra os, og vi forbeholder os ret til at annullere eventuelle ordrer som følge af sådanne fejl.

Onlinepriser kan variere mellem priser i detailbutikker og på hjemmesiderne.

Læs altid etiketter, advarsler, anvisninger og andre oplysninger, der følger med produktet, inden du bruger produktet.

22. Produktordrer, bekræftelser, afvisninger eller annulleringer

Du kan bestille et produkt på vores hjemmeside ved hjælp af vores indkøbskurv. Når du bestiller ved hjælp af vores indkøbskurv, bekræfter vi produktpriser og tilgængelighed. Hvis du bruger en kampagnekode, skal du indtaste koden ved kassen i det udpegede “kampagnekode”-felt for at indløse kampagnen.

Hvis produktet er tilgængeligt, når du bestiller, sender vi dig en e-mail, der bekræfter modtagelse af din ordre. Ordrebekræftelsen indeholder prisen og fragtoplysningerne.

Din modtagelse af en ordrebekræftelse fra os er ikke en accept af din ordre. Efter modtagelse af din ordre forbeholder Briggs & Stratton sig ret til at acceptere eller afvise din ordre af enhver årsag.

Hvis vi afviser eller annullerer din ordre, forsøger vi at underrette dig via den e-mailadresse, som du har oplyst med ordren. Vi opkræver som regel ikke dit kredit-/betalingskort eller debiterer din bankkonto, hvis vi afviser en ordre. Men hvis vi har behandlet en betaling, behandler vi en refusion, hvis der er foretaget en debitering på dit kort eller din bankkonto. Individuelle bankpolitikker styrer, hvornår dette beløb krediteres til din konto.

Vi forbeholder os ret til, med eller uden forudgående varsel, at gøre én eller flere af følgende: (i) begrænse den tilgængelige mængde eller stoppe med at sælge ethvert produkt, (ii) pålægge betingelser for overholdelsen af enhver kampagnekode eller anden lignende kampagne, (iii) forbyde enhver bruger at foretage eller fuldføre ethvert eller alle onlinekøb, og (iv) nægte at tilvejebringe ethvert produkt for enhver bruger.

23. Priser, skatter og fragtgebyrer

Ved at bekræfte dit køb ved slutningen af betalingsprocessen accepterer du, at acceptere og betale for produkterne til den pris, der er anført, når du bestiller. Du skal betale for produkter i amerikanske dollars ved hjælp af en af de payment methods, der er tilgængelige på denne hjemmeside. Vi skal modtage betaling inden vores accept eller afsendelse af en ordre.

Anførte priser omfatter ikke skatter eller gebyrer for fragt og håndtering. Alle sådanne skatter og gebyrer vil blive føjet til dit samlede produktbeløb og vil blive specificeret i din indkøbskurv og i din e-mail med ordrebekræftelsen. Du vil som regel ikke blive opkrævet for din ordre, før ordren afsendes.

24. Betalingsmetoder

Du skal betale for de produkter, der tilbydes på hjemmesiden ved hjælp af en af de payment methods, der stilles til rådighed for dig. Vi accepterer Visa, American Express, Mastercard og Discover for alle køb.

Du er forpligtet til at tilvejebringe visse personoplysninger, der er relevante for dit køb, herunder uden begrænsning, dit navn, dit kreditkortnummer, udløbsdatoen for dit kreditkort, din faktureringsadresse og dine fragtoplysninger. Ved at indsende sådanne personoplysninger giver du os eller tredjeparten, der indsamler disse oplysninger på vores vegne, ret til at videregive sådanne oplysninger til tredjeparter med henblik på at formidle gennemførslen af transaktioner, der er indledt af dig eller på dine vegne. Bekræftelse af oplysninger kan kræves forud for anerkendelse eller gennemførsel af ethvert køb.

Du erklærer og garanterer at: (i) betalingsoplysningerne, som du giver os, er sandfærdige, korrekte og fuldstændige, (ii) du er behørigt bemyndiget til at bruge en sådan betalingsmetode til købet, (iii) din bank eller dit kreditkortselskab vil betale beløb afholdt af dig, og (iv) du vil betale beløb afholdt af dig til de anførte priser, herunder alle gældende skatter, hvis relevant.

Hvis du giver falske eller unøjagtige oplysninger, har du overtrådt disse vilkår og betingelser, og vi kan annullere din ordre.

Vi opkræver som regel ikke dit kreditkort eller betalingskort, indtil vi enten sender ordren til dig eller bekræfter tilgængelighed. Vi kan dog forhåndsgodkende dit ordrebeløb hos din kreditkort-/betalingskortudsteder på det tidspunkt, hvor du bestiller, hvilket kan påvirke din disponible kredit.

Når du betaler med check, bemyndiger du Briggs & Stratton eller dets udpegede checkbehandler(e) til at bruge oplysninger på din check til at foretage en elektronisk engangsdebitering på din konto hos den finansielle institution, der er angivet på din check. Denne elektroniske debitering vil være for beløbet af din check. Der vil ikke blive føjet yderligere beløb til dette beløb. Hvis vi ikke kan inddrive din elektroniske betaling, udsteder vi en veksel for din konto. Hvis du ikke har tilstrækkelige midler på din konto, debiteres et gebyr på USD 25 elektronisk på din konto.

Du bedes kontakte vores kundeserviceafdeling, hvis du vil have oplysninger om andre betalingsmuligheder.

25. Fragt

Når du bestiller, tilbyder vi dig alternative fragtmuligheder. Vi sender via den metode, som du har anmodet om. Du er ansvarlig for at betale fragt- og håndteringsomkostninger på tidspunktet for din bestilling.

Risiko for tab for de produkter, som du bestiller, overdrages til dig ved levering af produkterne af fragtselskabet. Fragt- og leveringsdatoer er kun anslåede og kan ikke garanteres. Anslåede leveringstider bestemmes ud fra den fragtmetode, der vælges, når produkterne købes, samt produkternes destination. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fragtforsinkelser.

Vi sender dine produkter til en adresse angivet af dig, hvis relevant, så længe en sådan adresse er fuldstændig og overholder fragtbegrænsningerne. Vi begrænser levering af produkterne uden for USA.

Hvis vi ikke kan sende produkterne, refunderer vi hele det beløb, som du har betalt, inklusive fragt, håndtering, forsikring eller andre omkostninger.

26. Fragtforsinkelser

 1. Indledende forsinkelse. Hvis vi efter at have modtaget din ordre opdager, at vi ikke kan sende den inden for det tidsrum, der er angivet i din ordrebekræftelse eller inden for 30 dage efter modtagelse af ordren, vil vi bede om din tilladelse til en revideret fragtdato. I denne anmodning vil vi give dig en definitiv revideret fragtdato eller angive, at vi ikke kan give dig en definitiv revideret fragtdato. Hvis du ikke ønsker at vente, kan du annullere din ordre ved at ringe til kundeservice på gratisnummeret: Motorer 1-800-444-7774; Bærbare generatorer og højtryksrensere 1-800-743-4115; Generatorsystemer til hjemmet 1-800-732-2989; eller ved at bruge vores hjemmeside www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/contact.html. Ved annullering modtager du en fuld og hurtig refusion. Hvis vi ikke hører fra dig, inden vi sender produktet på den reviderede fragtdato, antager vi, at du har accepteret denne fragtforsinkelse.
 2. Anden forsinkelse. Hvis vores forsinkelse ifm. en ny definitiv fragtdato er mere end 30 dage efter den oprindelige leveringsdato, eller hvis vi ikke kender datoen, hvor vi vil kunne sende, vil vi forklare arten af restordre-problemet. Hvis du ikke ønsker at vente, kan du annullere din ordre og modtage en hurtig refusion ved at ringe til vores gratis kundeservicenummer eller kontakte os på vores hjemmeside. Hvis vi ikke hører fra dig, og vi ikke har afsendt 30 dage efter den oprindelige leveringsdato, annulleres din ordre automatisk, og dine penge refunderes. Hvis du ikke vil have, at din ordre annulleres automatisk 30 dage efter den oprindelige forventede leveringsdato, kan du anmode om, at vi beholder din ordre og opfylder den senere. Hvis du beder om, at vi beholder din ordre og opfylder den senere, har du stadig ret til at annullere ordren til enhver tid, inden vi sender den til dig. Du kan bruge vores gratis kundeservicenummer eller vores hjemmeside til enten at anmode om, at vi opfylder din ordre senere eller til at annullere den.
 3. Længere forsinkelser. Hvis vi stadig ikke kan sende produktet inden den definitive reviderede fragtdato i vores seneste forsinkelsesmeddelelse, vil vi søge dit samtykke til en yderligere forsinkelse og tilbyde dig en ny forsinkelsesmeddelelse. I denne meddelelse vil vi angive en ny definitiv fragtdato eller, hvis den ikke kendes, en erklæring om, at vi ikke er i stand til at angive en definitiv fragtdato. Vi vil fortælle dig, at hvis du vælger ikke at vente, kan du omgående annullere og modtage en fuld og hurtig refusion. Medmindre vi modtager meddelelse om, at du accepterer at vente ud over den seneste definitive reviderede fragtdato, og din ordre ikke er blevet sendt inden da, annulleres din ordre automatisk, og der gives en hurtig refusion. Vi vil give dig midlerne til at annullere ved at tilvejebringe et frankeret svarkort, gratis telefonnummer eller hjemmeside. Hvis vi ikke kan angive en ny definitiv revideret fragtdato, vil vi underrette dig om årsagen til forsinkelsen, og hvis du accepterer forsinkelsen af ubestemt varighed, kan du annullere ordren til enhver tid, indtil din ordre sendes. Vi refunderer dig inden for syv hverdage efter annullering af ordren. Dit beløb krediteres tilbage til den samme betalingsmetode, der blev brugt til at foretage det oprindelige køb på hjemmesiden.
 4. Manglende modtagelse af forsendelse. I det usandsynlige tilfælde, at din ordre aldrig kommer frem, skal vi modtage underretning om tabte varer via e-mail og/eller telefon inden for tres (60) dage efter modtagelsen af e-mailen med forsendelsesbekræftelse. Vi sørger for afsendelse af produktet til dig.

27. Produktgarantier

Alle produkter, der sælges på hjemmesiden, som er fremstillet af Briggs & Stratton, er underlagt Briggs & Strattons produktgaranti.

28. Overholdelse af love

Det er dit ansvar at være opmærksom på og overholde alle gældende lokale, statslige, føderale og internationale love i forbindelse med køb, modtagelse, besiddelse, brug og salg af ethvert produkt, der købes på denne hjemmeside. Ved at bestille, erklærer du, at du vil bruge produkterne på en sikker og lovlig måde.

29. Kontaktpersoner

Briggs & Stratton eller vores agenter kan ringe til dig eller sende dig en SMS vedrørende din konto eller dine ordrer. Du accepterer, at vi kan foretage sådanne opkald eller sende sådanne SMS’er ved hjælp af en automatisk opkalds-/meddelelsesenhed. Du accepterer, at vi kan foretage sådanne opkald eller sende sådanne SMS’er til en mobiltelefon eller anden lignende enhed. Du accepterer, at vi til træningsformål eller for at evaluere kvaliteten af vores tjeneste, kan lytte til og optage telefonsamtaler, som du har med os.

30. Kampagner

Eventuelle præmielodtrækninger, konkurrencer, tombola eller andre kampagner (“kampagner”), der er tilgængelige via hjemmesiden, kan være underlagt regler, der adskiller sig fra disse vilkår og betingelser. Hvis du deltager i eventuelle kampagner, bedes du gennemgå de gældende regler samt vores databeskyttelsespolitik. Hvis reglerne for en kampagne er i strid med disse vilkår og betingelser, skal kampagnereglerne finde anvendelse.

31. ÆNDRINGER

Briggs & Stratton forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid. Du bør gennemgå disse vilkår og betingelser og dem, der findes andetsteds på Briggs & Strattons hjemmeside, da de er bindende for dig, kan ændres med jævne mellemrum og kan erstattes af specifikke vilkår andetsteds på Briggs & Strattons hjemmeside. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter offentliggørelse af reviderede vilkår og betingelser betyder, at du accepterer og giver dit samtykke til ændringerne.