Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 25.05.2018


Spółka Briggs & Stratton Corporation („Briggs & Stratton”, „my”, „nas”) poważnie traktuje prywatność użytkowników i chce, aby użytkownicy wiedzieli, w jaki sposób gromadzi ona, wykorzystuje i chroni ich dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności informuje:

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy
 2. W jakich celach wykorzystujemy te dane
 3. W jaki sposób możemy udostępniać te dane
 4. W jaki sposób chronimy dane użytkowników
 5. Jak długo przechowujemy dane użytkowników
 6. Jakich wyborów użytkownik może dokonać w odniesieniu do swoich danych osobowych
 7. Informacje dla poszczególnych regionów

Niniejsza Polityka ma zastosowanie wobec danych osobowych, jakie gromadzi spółka Briggs & Stratton Corporation oraz jej marki obejmujące między innymi Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco i Victa (zwane dalej łącznie „Briggs & Stratton Corporation”).

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Witryny są przesyłane na serwery mieszczące się w Stanach Zjednoczonych i utrzymywane przez spółkę Briggs & Stratton. Spółka Briggs & Stratton wykorzysta dane osobowe użytkownika i może przekazać je osobom trzecim mieszczącym się w Stanach Zjednoczonych lub w krajach trzecich w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Te kraje trzecie mogą mieć standardy ochrony danych osobowych inne niż te obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika. Podając swoje dane osobowe w niniejszej Witrynie i/lub wyrażając swoją zgodę podczas tego procesu, użytkownik zgadza się na używanie, ujawnianie i przekazywanie jego danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe to informacje, które w uzasadniony sposób mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

1. Dane, jakie gromadzimy

a. Dane przekazywane przez użytkownika

Gromadzimy informacje, jakie użytkownik podaje na naszej Witrynie. Na przykład gromadzimy informacje na temat użytkownika, kiedy składa on zamówienie, tworzy konto, wysyła do nas e-mail z pytaniem, tworzy listę życzeń, pisze recenzję lub korzysta z jakiejkolwiek z naszych usług. Dane gromadzone od użytkowników mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko
 • Dane logowania do konta
 • Adres pocztowy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Zamówienia, numer karty kredytowej i inne informacje o płatnościach
 • Komentarze na blogach i forach w Witrynie
 • Dane demograficzne i o stylu życia, takie jak wiek, zainteresowania czy preferencje dotyczące produktów
 • Informacje podawane na temat używania naszych produktów i usług.

b. Informacje od osób trzecich

Możemy otrzymywać informacje o użytkowniku od osób trzecich, które pomagają nam aktualizować, rozszerzać i analizować nasze rejestry i poprawiać komfort korzystania z naszej witryny. Nie wykorzystujemy tych informacji do indywidualnej identyfikacji użytkownika, ale odzwierciedlają one pewne czynności użytkownika w Internecie, takie jak witryny odwiedzane niezwłocznie po odwiedzeniu niniejszej Witryny czy łącza dostępne na innych witrynach, które skierowały użytkownika do niniejszej Witryny.

c. Dane gromadzone za pośrednictwem technologii

Czy wykorzystujemy pliki cookie?

Tak. Pliki cookie to niewielkie pliki, które witryna internetowa lub jej dostawca przesyła na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli użytkownik na to zezwoli). Umożliwiają one systemom witryny lub dostawcy identyfikację przeglądarki oraz pozyskanie i zapamiętanie pewnych informacji.

Używamy plików cookie, aby zapamiętywać i przetwarzać pozycje w koszyku klienta, poznać i zapisać preferencje klienta na potrzeby jego przyszłych wizyt na Witrynie oraz aby opracować zagregowane dane na temat ruchu na Witrynie i interakcji na Witrynie, aby móc zaoferować lepszy komfort korzystania z Witryny i narzędzia w przyszłości. Możemy zatrudnić zewnętrznych usługodawców do pomocy w lepszym zrozumieniu użytkowników odwiedzających Witrynę. Usługodawcy ci będą mieli zezwolenie na używanie informacji zgromadzonych w naszym imieniu jedynie w celu pomocy nam w prowadzeniu i usprawnianiu naszej działalności.

Użytkownik może postanowić o tym, że komputer będzie wysyłał mu ostrzeżenie za każdym razem, kiedy plik cookie będzie wysyłany albo może wyłączyć wszystkie pliki cookie przez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Tak jak w przypadku większości witryn, wyłączenie plików cookie spowoduje, że nie wszystkie nasze usługi będą działać prawidłowo. Jednakże wciąż będzie można składać zamówienia telefonicznie lub kontaktując się z obsługą klienta.

Nie pozwalamy osobom trzecim gromadzić danych umożliwiających indywidualną identyfikację użytkownika lub czynności wykonywanych przez niego na niniejszej witrynie lub na różnych witrynach w danym okresie przy użyciu plików cookie ani w żaden inny sposób.

Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystujemy pliki cookie, można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących wykorzystania plików cookie.

Pliki dziennika

Witryna wykorzystuje adresy Protokołu Internetowego (IP) do analizy trendów, zarządzania Witryną, śledzenia ruchów użytkowników i gromadzenia ogólnych informacji demograficznych do zbiorczego wykorzystania. Dostawca usług internetowych (ISP) zwykle przydziela losowy dynamiczny adres IP w chwili połączenia użytkownika z Internetem. W przypadku użytkowników sieci lokalnej (LAN), DSL lub modemów kablowych, do danego komputera może być na stałe przypisany statyczny adres IP. Możemy rejestrować adresy IP gości na naszej Witrynie. Istnieje możliwość określenia ISP czy rejonu geograficznego na podstawie adresu IP, nie da się jednak ustalić tożsamości użytkownika wyłącznie w oparciu o adres IP. Jednakże możemy łączyć adresy IP z danymi pozwalającymi na identyfikację, jakie użytkownik podaje za pośrednictwem Witryny.

d. Dane podawane osobom trzecim

Witryna zawiera łącza z witryny do oraz wtyczki (jak np. przyciski Twitter) z witryn i aplikacji operowanych przez osoby trzecie („Witryny zewnętrzne”). Spółka Briggs & Stratton nie ma kontroli nad żadnymi Witrynami zewnętrznymi ani nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone przez nie informacje. Sposób gromadzenia danych przez Witryny zewnętrzne jest regulowany przez ich polityki prywatności. Wejście na Witrynę zewnętrzną to decyzja użytkownika. W razie podjęcia takiej decyzji zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności danej witryny. Niemniej jednak dążymy do ochrony integralności naszej Witryny i mile widzimy wszelkie opinie na temat tych Stron osób trzecich.

2. W jakich celach wykorzystujemy gromadzone dane

Wykorzystujemy gromadzone informacje do obsługi naszych klientów i do poprawy ich komfortu korzystania z naszej Witryny. Do takich działań należy między innymi:

 • Realizacja zamówień i próśb o produkty, usługi czy informacje
 • Śledzenie i potwierdzanie zamówień online
 • Usprawnianie obsługi klienta
 • Marketing i reklama produktów i usług
 • Przeprowadzanie badań i analiz
 • Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi
 • Przesyłanie informacji na temat wydarzeń specjalnych, loterii, promocji i ankiet
 • Identyfikowanie użytkownika na naszej Witrynie i dostosowywanie wiadomości i ofert do niego w oparciu o jego interakcje online z nami
 • Umożliwianie interakcji ze spółką Briggs & Stratton oraz innymi podmiotami, np. przez umożliwienie użytkownikowi przesłania e-mailem łącza do znajomego lub przez umożliwienie zamieszczenia łącza w serwisie Facebook
 • Nieustanna ocena i podnoszenie komfortu korzystania z portalu

Ankiety i konkursy

Nasza Witryna niekiedy prosi o dane od użytkowników za pośrednictwem ankiet lub konkursów. Udział w tych ankietach lub konkursach jest w pełni dobrowolny i dlatego też użytkownik może zdecydować, czy chce ujawnić te dane. Dane, o jakie prosimy mogą obejmować dane kontaktowe (jak np. imię i nazwisko i adres do wysyłki) oraz dane demograficzne (np. kod pocztowy czy wiek). Dane kontaktowe będą wykorzystywane do powiadamiania zwycięzców i przyznawania nagród. Dane z ankiety będą wykorzystywane w celu monitorowania lub poprawiania zadowolenia użytkowników z niniejszej Witryny.

Uzupełnianie danych

W celu poprawy zdolności niniejszej Witryny do dostosowania się do indywidualnych preferencji użytkowników możemy połączyć informacje o nawykach zakupowych użytkowników z podobnymi informacjami pochodzącymi od naszych partnerów handlowych w celu utworzenia spersonalizowanego profilu użytkownika. Kiedy użytkownik dokonuje zakupu u naszych partnerów handlowych, spółki gromadzą i udostępniają nam dane o tym zakupie, abyśmy mogli dostosować niniejszą Witrynę do preferencji naszych użytkowników.

3. W jaki sposób udostępniamy gromadzone przez nas dane

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych osobowych użytkowników osobom trzecim ani nie wymieniamy się nimi. Poniżej opisano pewne sposoby udostępniania przez nas danych osobowych:

 • Podmioty Briggs & Stratton:Spółka Briggs & Stratton lub jej podmioty zależne lub spółki z nią powiązane są właścicielami powiązanych marek, w tym między innymi Snapper, Simplicity, Brute, Murray oraz Victa. W związku z powyższym jeśli użytkownik poda dane na dowolnej z witryn posiadanych lub prowadzonych przez spółkę Briggs & Stratton, jej podmioty zależne lub spółki z nią powiązane, dane te mogą być łączone i udostępniane między obecnymi i przyszłymi podmiotami spółki Briggs & Stratton, w tym jej podmiotami zależnymi i spółkami z nią powiązanymi.
 • Usługodawcy zewnętrzni:Udostępniamy również dane użytkowników usługodawcom zewnętrznym połączonym umową ze spółką Briggs & Stratton lub jej podmiotami zależnymmi lub spółkami z nią stowarzyszonymi, aby pomóc im w świadczeniu usług użytkownikom. Tacy usługodawcy zewnętrzni to np. podmioty obsługujące płatności kartami kredytowymi, specjaliści ds. marketingu za pomocą poczty elektronicznej, dostawcy analiz witryn internetowych i dostawcy usług komunikacji w formie czatu.
 • Partnerzy: Możemy również udostępniać dane użytkowników osobom trzecim, które sprzedają produkty lub usługi, jakie naszym zdaniem byłyby interesujące dla użytkownika, takim jak niezależni dealerzy sprzedający nasze produkty i usługi lub partnerzy handlowi, którzy zapewniają powiązane produkty i usługi, jak np. wyposażenie czy materiały ogrodnicze.
 • Ujawnienie na podstawie wymogu: Niekiedy możemy mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych użytkownika w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu, żądanie przedstawienia dowodów w postępowaniu cywilnym lub inną procedurę prawną, a także na podstawie innych wymogów prawnych.
 • Zgodność z prawem i zabezpieczenia: Możemy ujawnić informacje dotyczące konta i inne dane osobowe w razie przekonania, że takie ujawnienie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z prawem lub ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa spółki Briggs and Stratton, jej podmiotów zależnych lub spółek z nią powiązanych, naszych użytkowników lub innych osób. Obejmuje to również wymianę danych osobowych z innymi spółkami i organizacjami na potrzeby ochrony przed oszustwami i ograniczenia ryzyka kredytowego.
 • Transakcje między przedsiębiorstwami: Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia i przesyłania danych użytkownika, w tym jego danych osobowych:
  • kolejnemu właścicielowi, współwłaścicielowi lub operatorowi Witryny lub bazy danych następcy.
  • w związku z fuzją, konsolidacją, sprzedażą zasadniczej części naszych udziałów członkowskich i/lub majątku lub inną zmianą korporacyjną, w tym również wszelkim potencjalnym nabywcom.

Fora publiczne

Nasza Witryna oferuje publicznie dostępne blogi lub fora społecznościowe. Użytkownik powinien pamiętać, że wszelkie dane podawane w tych obszarach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez każdą osobę, która je zobaczy. Ponadto udział uczestnika w jakimkolwiek blogu czy forum za pośrednictwem Witryny podlega Warunkom korzystania.

Ochrona prywatności dzieci w Internecie

Nie gromadzimy danych osobowych osób poniżej 13. roku życia. Nasza Witryna, produkty i usługi są skierowane do osób w wieku co najmniej 13 lat. Osoby poniżej 13. roku życia nie są upoważnione do korzystania z niniejszej Witryny. Jeżeli dany kraj na potrzeby ochrony prywatności nieletnich w Internecie ustanowił wyższą granicę wiekową, wówczas w tym kraju nie będziemy gromadzić danych żadnych osób nieletnich, które nie osiągnęły wymaganego wieku minimalnego.

4. W jaki sposób chronimy gromadzone przez nas dane

Pracujemy nad ochroną danych osobowych użytkowników. W trakcie przesyłania danych osobowych użytkownika między użytkownikiem a Witryną korzystamy z oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL) do szyfrowania wprowadzanych informacji. W trakcie procesu zamówienia ujawniamy jedynie ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej przy potwierdzaniu zamówienia. Pełen numer karty kredytowej jest oczywiście przedkładany do odpowiedniej firmy świadczącej usługi w zakresie kart kredytowych w trakcie przetwarzania zamówienia, ale nie przechowujemy danych karty kredytowej na naszych serwerach.

Wszystkie dane naszych użytkowników są zastrzeżone w naszych biurach. Dostęp do danych przyznawany jest tylko tym pracownikom, którym dane osobowe umożliwiające identyfikację są niezbędne do wykonania określonego zadania (na przykład pracownikom działu obsługi klienta). Wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych są regularnie informowani o naszych aktualnych praktykach dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. Po dodaniu nowych zasad pracownicy ci są powiadamiani o tym i/lub przypomina się im znaczenie, jakie przypisujemy prywatności oraz to, co mogą zrobić, aby zwiększyć ochronę danych naszych klientów. Ponadto serwery, jakich używamy do przechowywania danych osobowych pozwalających na identyfikację, znajdują się w bezpiecznej, zastrzeżonej strefie.

Proszę uwzględnić, że pomimo naszych uzasadnionych starań żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe lub nieprzepuszczalne dla zagrożeń, nie możemy więc zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników

Przechowujemy dane dopóki konto użytkownika jest aktywne lub przez okres niezbędny do świadczenia usług użytkownikowi, wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów i wyegzekwowania naszych umów.

6. Jakich wyborów użytkownik może dokonać w odniesieniu do swoich danych osobowych

Użytkownik może postanowić:

 • przestać otrzymywać e-maile marketingowe lub promocyjne przez kliknięcie łącza anulowania subskrypcji zawartego w e-mailu
 • zaktualizować, usunąć i poprawić dane osobowe zawarte na jego koncie przez skontaktowanie się z nami. Zaktualizujemy, usuniemy lub poprawimy dane osobowe użytkownika zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa.

7. Informacje dla poszczególnych regionów

W przypadku stanu Kalifornia prosimy o przeczytanie poniższej informacji

Kalifornijska Ustawa o ochronie prywatności w Internecie/Kalifornijskie prawa do poufności

Mieszkańcy Kalifornii korzystający z niniejszej Witryny mogą zażądać od nas przekazania pewnych danych dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników osobom trzecim na potrzeby stosowanego przez nie marketingu bezpośredniego. Taki wniosek można przesłać e-mailem lub pocztą na adres:
Briggs & Stratton Corporate Headquarters
P.O. Box 702
Milwaukee, WI, 53201

Opcja „Nie śledź” w przeglądarce

Witryna gromadzi dane osobowe umożliwiające identyfikację na temat aktywności na witrynie i w usługach online osób trzecich.

Obsługujemy ustawienia „Nie śledź” (DNT) przeglądarki. DNT to opcja preferencyjna, którą można zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki, by poinformować odwiedzane witryny internetowe, w tym niniejszą Witrynę, o tym, że użytkownik nie chce, by witryny te gromadziły jego dane osobowe.

W przypadku miejsc znajdujących się poza terytorium Stanów Zjednoczonych proszę przeczytać poniższe informacje.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem niniejszej Witryny pobierane są na serwer utrzymywany przez spółkę Briggs & Stratton. Spółka Briggs & Stratton ma siedzibę pod adresem 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222 w Stanach Zjednoczonych. Spółka Briggs & Stratton może wykorzystywać dane osobowe użytkowników do celów opisanych w powyższym punkcie „W jakich celach wykorzystujemy gromadzone dane” oraz ujawniać je osobom trzecim w sposób opisany w powyższym punkcie „W jaki sposób udostępniamy gromadzone przez nas dane”.

Spółka Briggs & Stratton będzie stosować się do wniosków dotyczących korzystania z indywidualnych praw do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownicy mogą kontaktować się z nami w celu złożenia wniosku dotyczącego korzystania z ich praw do danych.

W przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego proszę przeczytać poniższe informacje.

Użytkownicy indywidualni z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („Użytkownicy indywidualni z UE”) nie są zobowiązani przez żaden statut ani umowę do podawania danych osobowych na Witrynie. Spółka Briggs & Stratton nie będzie wykorzystywać danych osobowych Użytkowników indywidualnych z UE przesłanych za pośrednictwem niniejszej Witryny do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Spółka Briggs & Stratton przesyła dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej Witryny do Stanów Zjednoczonych. Spółka Briggs & Stratton jest w trakcie certyfikacji zgodnej z porozumieniem Privacy Shield Framework zawartym między UE a USA i porozumieniem Privacy Shield Framework zawartym między Szwajcarią a USA w sprawie przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć w naszych Zasadach związanych z porozumieniem Privacy Shield.

Spółka Briggs & Stratton przetwarza dane osobowe użytkowników za ich zgodą i w swoim uzasadnionym interesie, co obejmuje między innymi następujące działania:

 • Administracja wewnętrzna witryny internetowej i powiązanych funkcji
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Zapobieganie oszustwom
 • Zgłaszanie podejrzewanej działalności kryminalnej
 • Zgodność z prawem lub ochrona praw, majątku lub bezpieczeństwa spółki Briggs & Stratton, naszych użytkowników lub innych osób

Proszę pamiętać, że spółka Briggs & Stratton nie sprzedaje za pośrednictwem niniejszej Witryny produktów ani usług użytkownikom indywidualnym zamieszkałym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatem Witryna nie gromadzi zamówień, numerów kart kredytowych ani innych informacji o płatności od użytkowników z UE.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownicy indywidualni z UE mają prawo dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez niniejszą Witrynę oraz do zażądania od Briggs & Stratton aktualizacji, korekty lub usunięcia ich danych osobowych z Witryny. Użytkownikom indywidualnym z UE przysługuje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez spółkę Briggs & Stratton lub do ograniczenia takiego przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w uzasadnionym interesie:

Użytkownikom indywidualnym z UE przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego lub w uzasadnionym interesie Briggs & Stratton.

Użytkownicy indywidualni z UE mają również prawo do przenoszalności ich danych osobowych. Prawo do przenoszalności danych umożliwia Użytkownikom indywidualnym z UE, z pewnymi ograniczeniami, uzyskanie od spółki Briggs & Stratton kopii cyfrowej danych osobowych podanych przez nich na Witrynie lub zażądanie od Briggs & Stratton przesłania takiej kopii osobie trzeciej. Prawo Użytkowników indywidualnych z UE do dostępu do ich danych osobowych obejmuje prawo do uzyskania kopii całości lub części ich danych osobowych będących w posiadaniu spółki Briggs & Stratton, o ile przekazanie tych danych osobowych przez spółkę Briggs & Stratton nie wpłynie negatywnie na prawa i swobody innych osób.

Użytkownicy indywidualni z UE mogą skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami. Spółka Briggs & Stratton odpowie na takie żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Użytkownikom indywidualnym z UE przysługuje również prawo do wniesienia skargi do stosownego organu zajmującego się ochroną danych w razie przekonania, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

Korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej, Użytkownicy indywidualni z UE mogą w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w odniesieniu do sytuacji, w których ich zgoda jest wymagana przez spółkę Briggs & Stratton jako podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie ich danych osobowych. Wycofanie zgody obowiązywać będzie wyłącznie ze skutkiem przyszłym, a spółka Briggs & Stratton nadal będzie przechowywać dane przekazane przez Użytkowników indywidualnych z UE przed wycofaniem przez nich zgody przez taki okres, jaki jest dozwolony lub wymagany na mocy obowiązujących przepisów.

W przypadku Australii proszę zapoznać się z informacjami dla tego regionu poniżej.

Ujawnianie danych osobowych za granicę.

Spółka Briggs & Stratton przesyła dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej Witryny lub Aplikacji do Stanów Zjednoczonych.

Spółka Briggs & Stratton podejmie uzasadnione ekonomicznie działania mające na celu zapewnienie, aby odbiorca znajdujący się poza terytorium Australii nie naruszał Australijskich zasad ochrony prywatności (z wyłączeniem 1 Australijskiej zasady ochrony prywatności) zawartych w Ustawie o ochronie prywatności (Privacy Act) z 1988 r. w odniesieniu do danych osobowych.

Marketing bezpośredni

Użytkownik może zażądać, aby spółka Briggs & Stratton nie przesyłała mu wiadomości z zakresu marketingu bezpośredniego. Może to zrobić, klikając łącze „unsubscribe” (anuluj subskrypcję) w jednym z e-maili promocyjnych lub kontaktując się ze Spółką.

Kontakty i skargi

Zgodnie z prawem australijskim użytkownik może uzyskać dostęp do jego danych osobowych, jakie spółka Briggs & Stratton przechowuje. Nie obciążymy użytkownika opłatą za żądanie uzyskania dostępu, ale możemy obciążyć użytkownika uzasadnionymi kosztami zapewnienia dostępu do tych informacji.

Spółka Briggs & Stratton próbuje dopilnować, aby przechowywane dane osobowe użytkownika były dokładne, kompletne, aktualne, odpowiednie i nie wprowadzały w błąd. Jeśli użytkownik uważa, że jego dane osobowe przechowywane przez spółkę Briggs & Stratton nie są dokładne, kompletne lub aktualne, lub jeśli wprowadzają w błąd, może zażądać ich poprawienia.

Jeśli istnieje powód, dla którego nie możemy zapewnić użytkownikowi dostępu do informacji lub poprawić ich, podamy użytkownikowi powód odmowy.

Jeśli użytkownik chce złożyć skargę dotyczącą prywatności wobec spółki Briggs & Stratton, może to zrobić, kontaktując się z nami lub pisząc na nasz adres albo korzystając z danych kontaktowych wskazanych poniżej. Proszę wyraźnie opisać swoje zastrzeżenia i dołączyć preferowane dane kontaktowe. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi, może skontaktować się z urzędem regulacyjnym, np. z Australian Information Commissioner. Na dzień publikacji niniejszej Polityki prywatności dane kontaktowe są następujące:

Office of the Australian Information Commissioner
Adres pocztowy: GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
Nr telefonu: 1300 363 992
Adres e-mail: enquiries@oaic.gov.au
Strona internetowa: https://www.oaic.gov.au/individuals/how-do-i-make-a-privacy-complaint

Masz pytania?

Dołożymy wszelkich starań, by udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania użytkowników dotyczące niniejszej Polityki prywatności. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Strona internetowa: https://www.briggsandstratton.com/eu/pl_pl/support/contact.html

Adres pocztowy:
Briggs & Stratton Corporation
12301 W. Wirth Street
Wauwatosa, WI, 53222

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

W razie zmian niniejszej Polityki prywatności zamieścimy te zmiany na tej stronie i uaktualnimy powyższą datę aktualizacji Polityki prywatności. W razie wprowadzenia do niniejszej Polityki prywatności istotnych zmian, które wpływają na sposób wykorzystywania lub ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników, zamieścimy w widocznym miejscu zawiadomienie o takich zmianach przed ich wprowadzeniem z podaniem daty wejścia w życie zmian.